Doprava

Doručenie a rozmiestnenie nábytku priamo na pozemku na základe odsúhlaseného návrhu

Rozbalenie a montáž záhradného nábytku

Zabezpečenie odvozu obalového materiálu a odpadu a jeho ekologická recyklácia